Image

Urbangreen dräneringsmattor

Våra dräneringsmattor används för att föra bort överflödigt vatten där taklutningen är för låg, exempelvis vid tak under 5⁰ lutning. Vi kan erbjuda fyra olika dräneringsmattor med olika egenskaper sett till dräneringskapacitet och maxbelastning: Drän 11, Drän 15 och Drän 9/Drän 17.

Image

Produktspecifikation

Drän 9 & Drän 17
Dräneringsmattan består av en termisk fiberduk som är fastsatt på en slingmatta. Fiberduken är tillverkad av en blandning av polyeten samt polyamid. Slingmattan är tillverkad av polyamid. Mattan läggs alltid med fiberduken uppåt. Mattorna kan belastas upp till 20kPa vilket motsvarar 20kN/m2.

Dräneringskapacitet vid lutning: 
1 ̊med moss-sedumvegetation mm, max 500kg 6.0 l/min/m
2 ̊med moss-sedumvegetation mm, max 500kg7.2 l/min/m

Drän 11
Dräneringsmattan består av en kärna av plastknoppar som är försedd med en fiber-duk på ena sidan och en plastfolie på den andra sidan. Mattan monteras alltid med folien mot taket.

Dräneringskapacitet: 0,2% 0,5l/ms vid 20Kpa

Drän 15
Dräneringsmattan består av en stomme av PP som är belagd med en tunn fiberduk, en tunn geotextil.

Dräneringskapacitet vid lutning: 1 – 2 ̊ med moss-sedumvegetation mm, max 2000kg – 1,5l (m-s)

 

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hör vi av oss