Image

Urbangreens dagvattentak

Vi har utvecklat ett dagvattenhanterande tak utan vegetation som är en perfekt lösning för tak som ska täckas av solceller eller behöver byggas under vinterhalvåret. Dagvattentaket är en enkel och kostnadseffektiv produkt som klarar att hålla upp till 25 liter dagvatten/kvm. Lösningen gör att tex av tak täckta av solceller inte behöver bygga dagvattenhanterande lösningar i anslutning till fastigheten, vilka ofta medför stora kostnader. Konstruktionen är enkel och innehåller bland annat vattenhållande material och återvunna material.

 

Image

Fördelar med vårt dagvattentak

  • Miljömässiga fördelar pga minskade transporter
  • Enkel konstruktion
  • Tredubblad vattenhållande kapacitet jmf traditionella sedumtak
  • Platsbyggt och kan byggas året om
  • Skyddar tätskiktet mot UV-strålning
  • Snabbare att montera än förodlade sedummattor
  • Passar för tak som täcks av solceller
Image

Teknisk information

  • Produkten består av vattenhållande material samt sten alternativt återvunnet material såsom Hasopor
  • Dagvattentak passar bäst på tak med låg lutning
  • Kan byggas året om

Varför är det viktigt med dagvattenhantering?
Behovet att skapa nya lösningar för att fördröja, hålla och rena dagvatten blir allt större i takt med att klimatförändringarna för med sig allt kraftigare skyfall vilka gör det omöjligt för städernas dagvattensystem att hinna med vilket vi invånare märker i form av översvämningar på gator och i städer som resultat av kraftiga regn.

Image

House of Choice årets BREEAM-byggnad 2021

Byggnaden som är  Skandinaviens första nollenergihotell i Arenastaden i Solna har nu vunnit pris, årets BREEAM-byggnad 2021 av Sweden Green Building Council. På taket finns Urbangreens dagvattenhanterande tak. Vi agerade underentreprenör till Skanska som fått uppdraget av Fabege.

”Ungefär vid den här tiden förra året slet killarna på projektet hukande under solcellerna med VHS och cellglas som dammade enormt. Flera hundra meter kantavslut monterades. Vilket jobb! Dagvattentaket är inte lika vackert som gröna tak men det är en bra produkt med en enorm vattenhållande kapacitet!” säger Louise Chef Projekt och Entreprenad/vVD på Urbangreen

Image

Nackdelar med dagvattentak?
Om man jämför dagvattentaket med ett sedum- eller sedummiljötak så är en nackdel att dagvattentaket inte renar dagvattnet såsom sedum gör, den biologiska mångfalden påverkas inte heller positivt vid anläggning av enbart ett dagvattentak.

Kontakt
Vill ni veta mer hör gärna av er till Thomas Wiessner för mer information. Läs gärna en intervjun om dagvattentakets konstruktion här.

Kontakta honom för att få veta mer, diskutera projekt, etc.