Produkt

Byggprodukter

Produkterna för att bygga systemen

Våra produkter är av högsta kvalitet och väl testade för att fungera tillsammans under lång tid.

- Vattenhållande skiva för att bevara regnvatten till växterna

- Dräneringslager för att dränera bort det överflödiga vattnet när det regnar mer än växterna behöver

- Marktäckningsduk för att behålla fukt och värme i jorden

- Rotskyddsfolie för att skydda tätskikt

- Takgödsel för frodiga sedummattor

- Sten för skydd av underliggande lager

- Takplåtar mot slitage

- Takjord i specialblandningar

- Planteringskärl i egen design

- Legosystem för platsanpassade planteringsmoduler