Image

Urbangreen biomodul

Med våra biomoduler kan vi skapa en mer levande och innehållsrik yta vad gäller färg, form, variation och struktur. Vi förodlar biomodulerna med innehåll såsom högre torktåliga växter, kullar, vattenspeglar, sten, mm som sedan kan placeras ut på nya eller redan existerande gröna tak.

Urbangreens biomodul monteras direkt ovanpå våra prefabricerade mattor och kan användas både på en öppen yta för att skapa miljövariation eller vid kanterna på taket för att också kunna ses underifrån. Dessutom passar de bra runt takterrasser, utanför fönster eller som ett större blickfång längst bort på taket.

Image

Fördelar med biomoduler

Biomodulerna är tänkta att användas på en begränsad yta som i grunden består av ett vanligt sedumtak och skapar ett utrymme för fåglar och insekter.

Värt att notera är att biomodulernas konstruktion fortfarande har en relativt låg vikt, att dess torktåliga växter kräver minimal skötsel och att de har en hög brandsäkerhet.

Biomodulerna ger en färdig yta direkt. Inga öppna jordytor med risk för vinderosion uppe på taket.

Image

Positivt med biomoduler

  • Ger en ökad biodiversitet som uppfyller högsta certifieringsnivån i BREEAM & LEED
  • Bidrar till att uppfylla grönytefaktor och dagvattenfördröjning
  • Låg vikt
  • Hög brandsäkerhet
  • Utan risk för erosion av lös jord
  • Mycket kostnadseffektiv lösning

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hör vi av oss!