Produkt

UG Flytande våtmark

Naturligt ökad vattenkvalitet

Den flytande våtmarken ger ökad vattenkvalitet och renar vattnet genom sina rotgardiner som växer ut till ca 1 meters längd och fungerar som husrum åt miljontals hungriga mikroorganismer. Dessa bildar en klibbig yta på rötterna i rotgardinen där partiklar och partikelburna ämnen (partiklar, fosfor, andra näringsämnen och metaller, mm) fastnar för att sedan hopklumpade falla ned till botten och bilda sediment.

Biologisk mångfald
Våra flytande våtmarker kommer i färdigodlade mattor med växter vilket snabbt ger en heltäckande vegetation som blir utrymme för en stor mångfald av liv såsom fåglar, insekter och fiskar. Rötterna från den flytande våtmarken bildar en undervattensskog som skapar idealiska skyddsplatser och jaktmarker för fiskarna. Fiskarna är dessutom en viktig faktor i reningen genom att de skakar loss biofilm med föroreningar från rotgardinen så att de sjunker till botten och ökar på så sätt kapaciteten på reningen. UG Flytande våtmark är ett utmärkt val vid olika typer av kompensationsåtgärder eller insatser där målet är en ökad biologisk mångfald. Vattenrening och flerfaldigt ökade värden kommer på köpet.

Konstruktion
UG Flytande våtmark har en enkel men samtidigt robust konstruktion vilket gör den klimatsmart ur ett materialperspektiv. Materialen är hållbara och riskerar inte att släppa ifrån sig föroreningar såsom mikroplaster. Våra flytande våtmarker kan enkelt byggas ihop till större enheter eller olika former för att anpassas till den specifika platsen.

För människor och fåglar UG Flytande våtmark kan fås med specialutformade sittplatser för fåglar vilket minskar risken för häckning och betning på oönskade platser. Detta ger inte bara ett minskat skötselbehov utan också ökad trivsel. UG Flytande våtmark med fågeldäck ger en säker häcknings- och övernattningsplats för fåglar samtidigt som
vattenreningsfunktionen är på plats.

UG Flytande våtmark är också mycket trevlig att se på vilket ger ett ökat estetiskt värde till vattennära områden.

Fördelar och användningsområden

– Renar vatten från partiklar, näringsämnen och metaller
– Ökar biologisk mångfald
– Estetiskt tilltalande
– Långsiktigt hållbar vattenförbättring
– Minskade renhållnings- kostnader
– Predatorskydd för fåglar / nattsömn och häckning
– Klarar olika vattenstånd då den flyter på ytan
– Minimalt underhåll
– Hållbara material
– Lång livslängd
– Robust konstruktion
– Flexibel design

Användningsområden
– Dagvattenrening
– Fördröjningsdammar
– Kompensationsåtgärder
– Fiskhabitat