Pristutdelning – Sergelhuset takpark

Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) utnämner varje år ett projekt med gröna och hållbara tak som vinnare av The Green Roof Award. I år står Sergelhuset som vinnare.

Motiveringen till årets pristagare lyder:

”2020-års Green roof award ges till byggnationen av gröna tak på Sergelhuset. Projektet är ett ombyggnadsprojekt där nya gröna lösningar har adderats på ytor där det tidigare fanns väldigt lite grönska. De nya vegetationssystemen är multifunktionella i ordets rätta betydelse och adderar värden för biologisk mångfald, dagvattenhantering och rekreation. Generellt är det svårt att inkludera gröna tak på existerande byggnader men det här projektet visar att det är möjligt att förvandla stora ytor till gröna med hög kvalitet”

Idag tog Vasakronan emot priset och berättade om projektet som pågått sedan år 2016 och stod som med pompa och dåd stod klart för inflyttning under år 2020. Takparken och terrasser ritades av Karavan landskapsarkitekter och utfördes och verkställdes av Urbangreen under åren 2019-2020.

Sergelhuset ligger mitt i Stockholm city vid Sergels torg. På fastigheten har Urbangreen byggt taklandskap på fyra av fastighetens våningsplan.

”Det fanns en hel del utmaningar med en takparksbyggnation mitt inne i Stockholm city. En del av utmaningen hade såklart med transporter och kranar att göra, som behövde bokas och köras enligt ett tight tidsschema. Sedan var det inte minst säkerheten på taken det viktigaste!” säger Louise Qvarnström Chef Projekt och Entreprenad samt vVD på Urbangreen.

Hon fortsätter: ” Förutom den vattenhållande byggnationen och snickeriarbetet lyftes närmare 200 m3 jord upp på taken och ca. 3000 perenner och 400 buskar planterades. Det var viktigt att välja växter av hög kvalitet och att ta hand om dem direkt när de ankom till den dåvarande arbetsplatsen. Det är inte helt enkelt att byta ut större buskar efter att kranen lämnat.”

Urbangreen har nu skötsel på taken och ser till att växterna utvecklas och frodas som de ska. Det finns automatisk bevattning. Dagvattnet samlas upp i stora tankar i källarplan som sedan pumpas upp till bevattningsanläggningen uppe på taken.

”Det har varit inspirerande att förverkliga Karavans visioner med denna takpark. Extra roligt bygga något som ger ett så fint slutresultat.” säger Louise Qvarnström Chef Projekt och Entreprenad samt vVD på Urbangreen.

Grattis alla iblandade, bland annat Vasakronan, Veidekke och Karavan Landskapsarkitekter!

Tack Scandinavian Green Roof Insitute för ett trevligt arrangemang.