P30 Vision- Innergård & Takterrass

P30 Vision i Stockholm byggdes under januari-mars 2021. Projektet består av en innergård, två takterrasser med Taklandskap samt sedumtak.

Utformning av Innergård

På innergården finns ett atrium som är byggd som en nedsänkning. Det innebär att när man befinner sig på våningsplanet under innergården, kan man se grönskan i atriet genom glasrutorna. Innergården består av en pergola, trägradäng med sittplatser och fasta bord, Spaljéer med vajer för klätterväxter. Allt för att bidra till en trivsam miljö för både människor och insekter. Planteringarna är anpassade efter läget det vill säga växter som trivs i skugga är valda som till exempel Rhododendron, Lagerhägg, Hasselört, Blomsterfunkia och Spetsbräken.

På P30 Vision finns det även större buskar så som Japansk Lönn och Häggmispel. Genom att ha olika typer av planteringar och buskar får till exempel innegården sin egen karaktär.

Takterrasser

Projektet har två takterrasser och på den ena terrassen finns en pergola med klätterväxter. Pergolan som kommer att bli växtbeklädd med tiden kommer att bilda ett eget ”rum” på taket!

I alla våra planteringar på P30 har vi installerat automatisk bevattning. Urbangreen har snickrat alla bänkar och pergolas, monterat alla planteringslådor, jordfyllt dem, planterat växter/buska, lagt sedum etc. Det som kan nämnas är att vi använt en UE som gjort stenläggningen åt oss.

Totalentreprenör: Zengun AB

Landskapsarkitekt i detta projekt: Novaterra AB

Sagt om projektet:

https://www.byggfaktadocu.se/vision-polacken-30-sveavagen-1-stockholm/projekt.html

https://zengun.se/sv/zengun-skapar-visions-nya-forbundshus/