Image

Urban Green

Vi på Urban Green driver utvecklingen kring hur vi kan få in mer grönska i våra städers byggnation. Vi arbetar idag aktivt tillsammans med byggbolag, arkitekter, fastighetsutvecklare och fastighetsägare med dessa frågor. Vi har stor know-how om hur dessa initiativ måste utformas för att både kunna nå miljöeffekter, uppnå social vinning och ökade intäkter samtidigt som alla föreskrifter följs.

Vår historia

Vår historik när det kommer till att odla sedum och bygga gröna tak går långt tillbaka. Urban Greens grundare, Per Nyström kallas ofta för sedumets pappa och ses som den som tog sedumet till Sverige. Från Pers idé till vad Urbangreen är idag har mycket hänt. Här kommer en kort sammanfattning.

Per Nyström

2003 – 2013 Bildas Nyfam AB – helägt familjen Nyström. Bolaget bedrev en skiftande verksamhet inom halkbekämpning, trädplantering och odling av sedumprodukter.

2013 Nyfam AB byter namn till Grön & Blå Tech AB. Leif Saletti och Per Nyström träffas kring ett grönt byggprojekt på Södermalm och bestämmer sig för att tillsammans utveckla ett marknadsledande system för gröna växande väggar.

2014 Samarbetet utvecklas och Urban Green AB bildas. Landskapsarkitekten Johan Paju och marknadskommunikatören Björn Saletti ansluter till gruppen och arbetet startar i att bygga en modern organisation som svarar mot de stora utmaningar som den snabbt växande marknaden för multifunktionell grönska inom stadsbyggnad skapar. Bolaget får uppdraget att inleda byggandet av Sveriges första sociala taklandskap på Sveavägen 44 i Stockholm.

2015 Urban Green AB förvärvar Grön & Blå Tech AB den 15 oktober. Bolaget slutför under våren 2015 byggnationen av S44 som under sommaren blir en jättesuccé med köer långt ut på gatan. Bolaget genomför också sina första entreprenader av gröna väggar med ett mycket bra resultat.

2016 Grön & Blå Tech AB byter i januari namn till Urban Green AB samtidigt som moderbolaget tar namnet UG Intressenter AB. Urban Green får alltmer förfrågningar att medverka vid stora komplexa takprojekt där syftet är att både skapa en lösning av dagvattenproblematiken samt skapa ett socialt rum för möten och samvaro. Bolaget får uppdraget att bygga takparken på Urban Escape (Gallerian) som syns på bilden nedan.

2017 Under inledningen av 2017 får Urbangreen förfrågningar om att medverka vid inte mindre än 4 större takparker/landskap i Stockholm och Göteborg. Bolaget får också sina första större uppdrag inom vattenrening och dagvattenhantering.

Urban Green genomför en emission på 20 MSEK via crowdfunding och crowdfunding-plattformen Pepins. Holdingbolaget UG Partners för att få många engagerade delägare på sin fortsatta resa. Investmentbolaget Spiltan går in som största ägare i bolaget. En ny styrelse tillsätts.

2018 Under våren bygger Urban Green platsbyggda miljötak om totalt 20 000 kvm på Arlanda. Swedavia är slutkund.

Urban Green får även under 2018 fortsatt uppdrag med takparker och gröna lösningar för projekt Urban Escape i centrala Stockholm.

2019 Therese Lundstedt blir bolagets nya VD med en bakgrund från finansbranschen bland annat från Aktieinvest, SEB och Unga Aktiesparare. En CFO, Magnus Söderberg ansluter till bolaget och en ny ledningsgrupp tillsätts.

2020 Stora satsningar görs på Urbangreens produktionsanläggning Hästhagen i Vislanda, Småland. Annette Petersson blir företagets nya produktionschef.

2021 förvärvar Nordic Waterproofing Group AB Urban Green och Johan Ljungberg blir ny VD.

Image

Ledning

Johan Ljungberg
VD
Louise Qvarnström
vVD / Projekt- och entreprenadchef
Magnus Söderberg
CFO
Jörgen Lundberg
Ansvarig försäljning – sedum / Inköp
Kenton Sutcliffe
Platsansvarig Hästhagen

Kontakta oss!