Image

Varumärket Urban Green

Vi på Veg Tech AB driver bland annat varumärket Urbangreen där vi jobbar med utvecklingen kring hur vi kan få in mer grönska i form av gröna Takparker, Taklandskap och Innegårdar i våra städer. Vi arbetar idag aktivt tillsammans med byggbolag, arkitekter, fastighetsutvecklare och fastighetsägare med dessa frågor. Vi har stor know-how om hur dessa initiativ måste utformas för att både kunna nå miljöeffekter, uppnå social vinning och ökade intäkter samtidigt som alla föreskrifter följs.

Vi bygger din nästa Takpark!

Vår historia

1987 grundades Veg Tech AB. Det började med odlingar på en liten familjegård utanför Vislanda. Det experimenterades, odlades och familj och vänner hjälpte till att plantera, administrera och marknadsföra. Så såddes fröet till Veg Tech.

2014 bildas Urban Green . Bolaget får i uppdrag att inleda byggandet av Sveriges första sociala taklandskap på Sveavägen 44 i Stockholm. Under de följande åren bygger Urbangreen många vackra Takparker och gröna Innergårdar.

Förvärv

2016 heter företaget officiellt Urban Green AB samtidigt som moderbolaget tar namnet UG Intressenter AB. Urbangreen får alltmer förfrågningar att medverka vid stora komplexa takprojekt där syftet är att både skapa en lösning av dagvattenproblematiken samt skapa ett socialt rum för möten och samvaro.

Spiltan delägare i Urban Green AB

2017 genomför Urbangreen en emission på 20 MSEK via crowdfunding och crowdfunding-plattformen Pepins. Holdingbolaget UG Partners för att få många engagerade delägare på sin fortsatta resa. Investmentbolaget Spiltan går in som största ägare i bolaget. En ny styrelse tillsätts.

2019 Therese Lundstedt blir bolagets nya VD med en bakgrund från finansbranschen.

2021 förvärvar Nordic Waterproofing Group AB Urban Green AB och Johan Ljungberg blir ny VD.

2022 Fusioners Urban Green AB ihop med Veg Tech AB och bildar Veg Tech AB.

Vår historia började tillsammans, vi gick skilda väger och nu är vi återförenade i namnet Veg Tech.  Våra Taklandskap, Takparker samt Innergårdar kommer fortsätta ligga under varumärket Urbangreen.

Häng med oss på vår gemensamma resa till ett grönare samhälle!

 

Image

Vi kan gröna lösningar!

Kontakta oss!