Sveriges högsta sedumtak på Malmö Live

Det gröna tak som återfinns på Malmö Live är det högsta som vi på Urbangreen monterat. Byggnaden bjuder på hela 25 våningar och är närmare 100 meter hög och därmed synlig från hela Malmö, Öresundsbron och delar av Köpenhamn. Malmö Live invigdes i juni 2015.

Hållbarhet var en viktig aspekt när byggnaden ritades och byggdes vilket också erkänns i och med att Malmö Live har certifierats enligt det internationella miljösystemet LEED med den högsta nivån Platina.

De gröna taken på anläggningen var en bidragande faktor för att kunna binda samman de gröna stråken mellan centrum och Västra Hamnen som är tänkta att underlätta fåglarnas och insekternas mobilitet och population.

På Malmö Live monterade vi ca 10 000 kvadratmeter sedum under perioden 2014 – 2015. Även våning 25 pryds av våra sedumarter.

På byggnadens restaurangdel monterade vi även ett antal biomoduler för att öka biodiversiteten och skapa ett blickfång från ett av byggnadens många gångstråk.

För oss på Urbangreen var Malmö Live ett utmanande projekt främst med anledning av förankringen av sedumvegetationen på höga höjder och för att kunna skapa optimala förutsättningar för sedumen i de mikromiljöer som uppstod i form av skuggiga, soliga, fuktiga och torra lägen, som de uppstickande huskropparna skapade.

Tack vare att vi hade ett mycket bra samarbete med Skanska där logistik och detaljlösningar stod i fokus blev projektet framgångsrikt.