Sveriges nordligaste sedumtak

En del i den viktiga samhällsomvandlingen i Gällivare för att långsiktigt säkerställa fortsatt utveckling av gruvdriften i Malmberget och bidra till utvecklingen av målet: ”en arktisk småstad i världsklass” är genomförandet och byggandet av Kunskapshuset i Gällivare centrum.

Under våren 2020 genomförde vi på Urbangreen, på uppdrag av Nåiden bygg ett grönt tak på fastigheten. Vi belade taken med förodlad sedumvegetation och stenstråk mellan taken. Tack vare sedumtaket bidrar nu Kunskapshuset till både miljön och närområdet då vår uppbyggnad fördröjer och renar dagvattnet och bidrar till biologisk mångfald.

Kunskapshuset samlar både vuxenutbildning och samtliga gymnasieprogram, både teoretiska och yrkesinriktade, i en och samma byggnad. Totalt ska det finnas plats för 850 elever. Invigningen skedde hösten 2020.

”Kunskapshuset är det nordligaste sedumtaket i Urbangreens historia och bilderna från projektet har tagit andan ur många av våra kunder och sociala följare då naturen och miljön i Gällivare är både vacker och kraftfull”.

Mer om Kunskapshuset
Byggnaden har lokalt präglade material och inspiration är hämtad från den samiska kulturen. Gruvorna inspirerar till husets volymer som anpassar sig till den omgivningen med hjälp av trappningar i höjdled och vinklar i sidled. Arkitekt var Liljewalls arkitekter.