Kunskap

UG Systemlösningar

Systemlösning för biologisk dagvattenhantering

Urbangreens systemlösningar är rotade i kunskap och nytänk oavsett om det är fasadgrönska, sedumtak, sociala taklandskap eller dagvattenrening.

Ett av dagens problemområden i städer är ökad och kraftigare nederbörd, otillräckliga dag-vattensystem med begränsade flöden och översvämningar som konsekvens.
Gröna tak- och fasadytor fördröjer och absorberar vattenflödens intensitet. Med magasinering och sammankopplade systemlösningar kan vi få den biologiska dagvatten-hanteringen att fungera i ett slutet kretslopp.

Urbangreen erbjuder en bredd av gröna produkter som byggstenar och helhet för fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och markentreprenörer.

Bolaget har sin historia i Per Nyströms nytänkande utveckling av gröna tak under nittiotalet som också ledde till grundandet av företaget Veg Tech.

Våra produkter är inte bara problemlösare utan också värdehöjare för din fastighet.