Kunskap

Nordiska biotoper

Växter som klarar klimatet

Vi har valt att använda oss av vår nordiska flora som bas i vårt sortiment av Biotopväggar och Biotoptak.

Kunskap och erfarenhet från alla tidigare projekt visar att det enda som fungerar är det som naturen själv har prövat. Norrsidor ska beväxas med biotoper anpassade till mindre sol. Sydsidor till mycket av både värme och ljus. I norden finns hela spektrat av lägesanpassade biotopfamiljer. Vi vet var de växer bäst.