För investerare

Urbangreen har ca 1100 aktieägare totalt. Största ägare är investmentbolaget Spiltan.

Vi har genomfört två nyemissioner via crowdfundingplattformen Pepins. De delägare som inkommit via emissionerna har sitt ägande i holdingbolaget Urban Green Partners Sweden AB.

Handla aktier hos Pepins

Handel med aktierna i Urban Green Partners Sweden AB erbjuds genom Pepins. Aktiehandeln pågår under fyra sammanhängande dagar, en gång per kvartal. För att lägga order behöver du vara medlem hos Pepins, vilket du kan bli kostnadsfritt.

Köp- och/eller säljorder läggs via inloggning på pepins.com eller per telefon 08-673 17 90, under en aktiv handelsperiod. På www.pepins.com kan du se vilka datum handel sker.

Vid frågor gällande handel vänd dig till Pepins kundsupport på 08-673 17 90 eller info@pepins.com.

Image

Våra största aktieägare

Investment Spiltan AB 19,44%
Per och Ann-Caroline Nyström 15,02%
Christina Dunström och Matz Edlund 8,34%
Leif Saletti 7,52%
Björn Saletti 7, 17%
Johan Paju 7,12%
Övriga 35,39%

Image

Vår styrelse

Lars Klingstedt, ordförande
Peter Almberg
Matz Edlund
Rickard Langerfors
Ulrika Sandborg