Vår integritetspolicy

Veg Tech samlar in och hanterar personuppgifter i syfte att på ett ansvarsfullt sätt tjäna alla våra uppskattade kunder, och vi gör det i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslag. Den typ av personuppgifter vi samlar in är i form av kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och mailadress. Personuppgifterna samlas in från dig eller din representant vid köp eller intresse för våra produkter. De kan också samlas in via tredje parter såsom leverantörer eller partners.

Veg Tech behandlar personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla dig de produkter och tjänster du har begärt eller visat intresse för. De behandlas också för ändamålet att skicka marknadsföringsmeddelanden. Personuppgifter delas enbart på förfrågningar från offentliga myndigheter samt till betrodda partners i syfte att tjäna dig. Veg Tech kommer att lagra personuppgiftsdata så länge lagen säger att det krävs eller vad som krävs enligt avtal.

När det gäller marknadsföring kan du återkalla ditt samtycke till marknadsföringsmeddelanden när som helst, genom att avbryta prenumerationen på meddelanden genom att följa anvisningarna i meddelandet.

Dina rättigheter enligt EU/EES lagstiftning

Inom EU/EES har du följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt till rättelse av personuppgifter
  •  Rätt till radering av dina personuppgifter
  •  Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
  •  Rätt att få ut dina personuppgifter i ett format som kan överföras till dig eller en annan organisation
  •  Rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter
  •  Rätt att framställa klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet

Om du har några frågor angående dessa rättigheter eller om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kan du göra det skriftligt eller via e-post.

Hur du kontaktar oss
Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Veg Tech AB och dataskyddsombudet.

Veg Tech AB
Fagerås 1
342 52 Vislanda
info@vegtech.se

/Johan Ljungberg
Verkställande Direktör

Detta dokument är en del av våra värderingar och policyer. Det är genom att ständigt utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudande och relationer som vi blir en ledande och självklar partner inom våra verksamhetsområden. Veg Tech står för Kvalitet, Engagemang, Respekt och Kreativitet.

Uppdaterad:  2022-02-09, Vislanda