Visualiseringsbilder för inspiration

”Att se andras idéer kan föda nya tankar och ge inspiration till dina egna projekt.”

Image

Takparker

Takparker kan se ut på många olika sätt vilket är inspirerande. Vissa ser mer ut som gröna terrasser, andra som ser ut som gröna parker och vissa mer som sociala taklandskap. Möjligheterna är oändliga!

När ytorna runt om oss försvinner har vi taken att nyttja. Med de många positiva egenskaperna grönatak ger både ur ett miljö-, ekonomiskt-  samt hälsoperspektiv är det fördelaktigt för oss alla att vara ett med grönskan och naturen.

 

Image

Innegårdar

Förutom taklandskap är vår specialitet innegårdar. Vi förespråkar gröna och lummiga innegårdar så att fastighetens hyresgäster får sin egna oas!

Vi skapar miljöer där både människor och insekter/djur kan trivas, samtidigt.

 

Image

Jobba fram ett förslag

Vi kommer ofta in i olika lägen i byggnationsprocessen, men desto tidigare vi kommer in desto mer kostnadseffektivt och mindre ändringsbenäget blir projektet i slutändan. Är vi med i ett tidigt skede kan vi med vår erfarenhet och våra kontakter optimera takparken/ innegården för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Ibland har våra kunder visioner och tankar kring hur de hade kunnat tänka sig att deras tak/innegårdar hade kunnat se ut, och i ett sådant läge har vi möjlighet att ta fram skisser och 3D ritningar.

Version 1 – Visualiseringsbilder till Jefast AB – Takpark Helsingborg

Image

Flera vändor

Processen är oftast inte slut efter att ett förslag tagits fram utan det är ett levande projekt och genom att bolla idéer, förslag och krav kan skisserna efter den nya inputen och önskemål mynna ut i nya visualisering- bilder eller skisser.

Komplexitet

Takparker eller Taklandskap är ofta mer komplexa än vad man tror, det finns många aspekter att ta hänsyn till och därför är det bra att anlita någon som är kunnig. Exempel på aspekter att ta hänsyn till;

  • Uttrycket som taket ska ge – det visuella eller den upplevda känslan
  • Läget- Vad passar in här?
  • Laster – Vilken uppbyggnad kan vi ha?
  • Grönytefaktorn – Hur stor yta måste vara grön och vilka växter? etc.

 

Version 2 – Visualiseringsbilder till Jefast AB – Takpark Helsingborg

Image

Vi bygger din nästa Takpark!

Det som är bra med oss är att vi kan processen från start till mål, vi kan vara med dig i ett tidigt skede där en viss typ av kunskap behövs, i ett fortsatt skede som konsult för att sedan komma med offert och tillslut även agera som entreprenörer för Takparken/ Innegården. Vi har egen personal som monterar våra projekt på tak och mark.

Visualiseringsbilderna är gjorda av Federico Dho

Vill du ha hjälp?

Kontakta oss så hör vi av oss!