Hemligheten med sedummiljötak

Vår lösning för platsbyggda sedummiljötak har under de senaste åren blivit allt mer populära. Det är en lösning som är patenterad och som vi är ensamma om på marknaden. I den här artikeln tänkte vi ska reda ut skillnaderna mellan sedumtak och sedummiljötak. Ni får även veta vilka projekt vi redan har byggt och kan därmed få en känsla av vilka typer av projekt denna gröna lösning passar.

Hyllie Sedummiljötak

Sedummiljötak som sticker ut.

Ett av våra första projekt var Malmömässan i Hyllie på hela 17 000 kvadratmeter och byggdes redan 2012 och lösningen togs fram som ett specialtak där en viss mängd dagvatten skulle hanteras.

Sedummiljötaket på Driftområde Arlanda sticker också ut, där ca 20 000 kvadratmeter sedummiljötak fördelat på 13 olika hus hittas. Lösningen ger flygplatsen en ökad dagvattenhantering. I detta projekt valdes Urbangreens sedummiljötak istället före Urbangreens förodlade sedummattor vilket utöver redan nämnd fördel erbjöd en minskad miljöbelastning i form av minskade transporter inom bygget.

Ni kanske har hört talas om Campus Albano? Efter att ha gjort studiebesök på Arlanda och sett vilka kostnadsbesparingar som kunde uppnås, valde Skanska och Akademiska Hus att köpa in lösning med just miljötak.

Sedummiljötak eller förodlade sedummattor, skillnaden?

Främsta skillnaden är att Sdummiljötaken platsbyggs medan de ”vanliga” sedumtaken monteras med förodlade sedummattor. Dessutom används inte något substrat (jord) utan istället efterliknas sedumets absolut torftigaste levandsplats, klippskrevor när underlaget byggs.

Den främsta fördelen att transporterna minskas i snitt med 60-70% när sedumet får växa till sig på plats. Det brukar göra miljökalkylerna särskilt attraktiva för byggprojekten och fastighetsägarna.

Var passar det med sedummiljötak?

Det finns egentligen inga speciella fastigheter där det passar bättre eller sämre men generellt sätt ska taken vara låglutande, max 4 grader samt att taken bör har en viss storlek för att lösningen ska bli kostnadseffektiv.

Är något oklart? Inga problem, vi hjälper dig hitta rätt lösning!