Buller och ljud påverkar hälsan

Grönska i allmänhet, inkluderat gröna tak som Takparker och gröna Innergårdar, hjälper till att dämpa buller och ljud genom att absorbera det. Ljudkvaliteten påverkas också av de olika gröna ytorna vi har, naturliga och uppbyggda. Grönskan är fantastik då den har en inverkan på vindriktningen, temperaturen samt luftfuktigheten. Det betyder att ju färre gröna områden på mark, tak och vertikala gröna väggar som finns desto mer kommer ljudet reflekteras bort och bilda oljud och vibrationer som i slutlängden inte är hälsosamt för människors hälsa.

Acne Studios Innergård en lummig oas

Det är inte bara människan som påverkas av ljud och buller utan även djuren. På många ställen är nivåerna allt för hög för att vara hälsosamma. Buller påverkar oss alla olika men det kan ha både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Kortsiktiga symtom kan vara förhöjd hjärtfrekvens och förhöjt blodtryck. Långsiktigt kan de ge konsekvenser som hjärt-och kärlsjukdomar, stora sömnstörningar och så vidare.

Murgröna på Acne Studios

Grönytor för god ljudmiljö – C/O City (cocity.se)

Mer grönska reducerar ljud – PBL kunskapsbanken – Boverket