Image

Gröna tak

Vad är egentligen gröna tak?

I grund och botten är gröna tak ett samlingsbegrepp för vegetationsuppbyggnader på tak. Gröna tak  har en bred definition. Det kan vara  sedumtak, grästak och mosstak men även gröna miljöer på bjälklag som Taklandskap eller Takparker.  Takgrönska i dess olika former är allt mer eftersträvat.

 

Klassisk takgrönska

Det traditionella sedumtaket  finns som olika två alternativ. Man kan använda sedummattor eller låta sedumet växa på plats, miljötak.  På våra Taklandskap och Takparker är det vanligtvis någon typ av sedum inkluderat. Vi använder oss av Veg Techs sedummattor som är odlade  i Vislanda, Småland.

 

Takgrönska med högre uppbyggnader

I begreppet gröna tak inkluderas även gröna system som kräver en högre uppbyggnad. Takgrönska kan vara ytor täckta med fördiga ängsmattor, planteringar med olika typer av ängsblommor, buskar och träd.