Image

Gröna tak

Vad är egentligen gröna tak?

I grund och botten är gröna tak ett samlingsbegrepp för vegetationsuppbyggnader på tak. Gröna tak  har en bred definition. Det kan vara  sedumtak, grästak och mosstak men även gröna miljöer på bjälklag som Taklandskap eller Takparker.  Takgrönska i dess olika former är allt mer eftersträvat.

 

Klassisk takgrönska

Det traditionella sedumtaket  finns som olika två alternativ. Man kan använda förodlade sedummattor eller låta sedumet växa på plats på ett av våra miljötak. I våra Taklandskap och Takparker är det vanligtvis någon typ av sedum inkluderat. (Vi använder oss av sedummattor som är odlade av svenska genotyper  i Vislanda, Småland.)

 

Takgrönska med högre uppbyggnader

I begreppet gröna tak inkluderas även gröna system som kräver en högre uppbyggnad. Takgrönska kan vara ytor täckta med förodlade ängsmattor, planteringar med olika typer av blomster (ängsblommor, 1-åriga eller fleråriga), buskar och träd.