Image

Gröna tak

Om man vill använda sedum på tak finns två alternativ. Man kan använda förodlade sedummattor eller låta sedumet växa på plats på ett av våra miljötak.

Vi på Urban Green har en stor produktionsenhet i Vislanda, Småland där vi odlar sedum av svenska genotyper från den svenska floran. Vårt sedum är framforskat och skapat för att kunna fungera på tak och klarar våra svenska klimatförutsättningar.