Image

Gröna fasader

Fasadgrönska gör inte bara fasaden grön och vacker. Den bidrar också till längre temperaturer, främjar den biologiska mångfalden och ökar fastighetsvärdet. Om man vill integrera grönska på fasaderna rekommenderar vi vårt flexibela vajersystem för klängvegetation eller våra vertikala biotopväggar.

Fördelar med gröna fasader

  • Temperaturreglerande
  • Ljudnivåreglerande
  • Fasadskyddande
  • Värdehöjande
  • Luftrenande
  • Ökar biologisk mångfald

Har du några frågor?

Kontakta oss så berättar vi mer!