En oupptäckt värld, Nivy del 4/4

Kan vi dra nytta av konceptet på Nivy i Sverige? Hur kan vi skapa öppna gröna platser för fler människor att nyttja och för att gynna naturen på bästa sätt?

App i Sverige?

En möjlighet är att skapa ett appsystem även i Sverige. Appen skulle motivera människor att spendera mer tid på våra gröna tak och därigenom eventuellt upptäcka nya intressen som till exempel dans eller yoga, vilket i sin tur skulle förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Ett poängsystem med rabattkoder skulle ge en del människor ytterligare incitament att besöka taken oftare, kanske delta i olika aktiviteter och därigenom finna glädje på våra tak.

Pergola Nivy

Runt om kring där jag befinner mig i Södra Sverige, finns det en mängd köpcenter med platta tak som idag står outnyttjade. Då dessa center antingen är placerade mitt i stan eller i stora industriområden, finns det sällan en omslutande grönskade omgivning med möjligheter till lek och spring. Låt oss “grönifiera” dessa gråa och platta områden!

Lyft blicken

Klamparen utsikt

Vi på Urbangreen ser bortom de traditionella Takparkerna och hoppas att i framtiden kunna erbjuda speciallösningar som är till för alla. En investering i nutid och i framtid, människors hälsa och välmående, insekters överlevnad men framför allt för vårt klimat.

Tillsammans gör vi våra städer grönare! Urbangreen bygger DIN nästa Takpark eller kanske atrium?!

/C

Image

Missade du någon del?

DEL 1/4

DEL 2/4

DEL 3/4