Dagvattenhantering i fokus

Miljöproblem

Ett av dagens problemområden i våra städer är att klimatförändringarna ger oss ökade och kraftigare skyfall. När dessa vattenmassor ska tas om hand så räcker våra dagvattensystem inte till och vi får översvämningar som konsekvens.

Våra dagvattensystem byggdes då städerna var nya, innevånarna färre och grönytorna fler. Detta gör den otillräckliga för dagens städer.

Gröna tak- och fasadytor fördröjer och absorberar vattenflödens intensitet. Med magasinering och sammankopplade systemlösningar kan vi få den biologiska dagvattenhanteringen att fungera bättre.

Regning försommar 2022 Albano