Campus Albano

Campus Albano är ett  vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med varandra samt med staden och bildar ett hållbart campus med utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare.

Urbangreen agerade underentreprenörer till Skanska som på uppdrag av Akademiska hus byggde campus Albano.

Visualiseringsbild Campus Albano

Det initiala bygget bestod av totalt 65 000 kvadratmeter universitetslokaler, fördelat på tre huskroppar, för Stockholms Universitet. Byggnationen på området pågick under tre år. Målet var att projektet skulle bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I projektet togs stor hänsyn till den biologiska mångfalden samt andra hållbarhetsaspekter.

Stråk med äng - Campus Albano

Campus Albano byggdes och upphandlas i flera olika etapper där vi löpande löpande erhöll order. 2018 erhöll vi en order på för montering av sedum på hus 3 som genomfördes under hösten 2019. Därefter fick Urbangreen fortsatt förtroende och agerade som underentreprenör till Skanska vid genomförandet av hus 1, 2 och 4. Projektet omfattade anläggande av sedummiljötak och genomfördes under 2020 samt 2021. Vidare fick vi en order för byggnation av taklandskap på de tre uppförda husen 1, 2 och 4. Ordern var Urbangreens största genom tiderna och uppgick till ca 18,3 miljoner kronor.

Läs mer om projektet på Akademiska hus hemsida här.