Campus Albano

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med varandra samt med staden och bildar ett hållbart campus med utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare.

Urbangreen agerar underentreprenörer till Skanska som på uppdrag av Akademiska hus bygger campus Albano.

Det initiala bygget består av totalt 65 000 kvadratmeter universitetslokaler, fördelat på tre huskroppar, för Stockholms Universitet. Byggnationen på området har börjat och pågår under tre år. Målet är att campus Albano ska bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I projektet tas stor hänsyn till den biologiska mångfalden samt andra hållbarhetsaspekter.

Campus Albano byggs och upphandlas i flera olika etapper där vi erhållit order löpande. 2018 erhöll vi en order på för montering av sedum på hus 3 som genomfördes under hösten 2019. Därefter fick Urbangreen fortsatt förtroende då vi också kommer att agera underentreprenör till Skanska vid genomförandet av hus 1, 2 och 4. Projektet omfattar anläggande av sedummiljötak och kommer att genomföras under 2020 samt 2021. Vidare fick vi en order för byggnation av taklandskap på de tre uppförda husen 1, 2 och 4. Ordern är Urbangreens största genom tiderna och uppgår till ca 18,3 miljoner kronor.

Målet är att Campus Albano ska bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I projektet tas stor hänsyn till den biologiska mångfalden samt andra hållbarhetsaspekter.

Läs mer om projektet på Akademiska hus hemsida här.