Urbangreen + Bee Urban = Sant!

Efterfrågan på gröna lösningar för stadsmiljöer för att minska klimatförändringarnas effekter, öka dagvattenhanteringen och främja biologisk mångfald fortsätter att öka. Urbangreen och Bee Urban arbetar båda för att öka grönskan i våra stadsmiljöer – medan Urbangreen arbetar med produktion av grönska samt byggnation av sedumtak och taklandskap fokuserar istället Bee Urban med sin forskningskompetens på hur nya urbana ekotjänster måste skapas för att gynna fler och där invånare, djur och insekter ska kunna samsas och trivas.

Vi vill göra våra städer och fastigheter hållbara på riktigt och är övertygade om att samarbete mellan aktörer med olika infallsvinklar och kompetenser är rätt väg att gå för att kunna uppnå en reell effekt. Därför har Urbangreen och Bee Urban krokat arm och initierat ett nära samarbete.

Samarbetet består av flera delar där Urbangreen kommer att agera underentreprenör till vissa av Bee Urbans större projekt och Bee Urban kommer att bistå Urbangreen med spetskompetens när det gäller taklandskapens utformning som ekosystem. Parterna kommer även att samarbeta inom produktutveckling för att kunna ta fram gröna produkter som särskilt främjar biologisk mångfald.

Bee Urban kompletterar Urbangreens egen kompetens med sin kunskap kring biologisk mångfald och urbana ekosystem, något som vi på Urbangreen kommer att ta med sig in i dialogen med arkitekter och byggherrar och där vi skapar nya projekt och taklandskap.

Bee Urban består av kunniga och erfarna urbana ekologer som ser städerna som ekosystem. De arbetar för att hitta sätt att låta nya grönområden gynna fler och kan med sin forskningskompetens och erfarenhet som landskapsarkitekter bidra både till fastighetsägare och arkitekter. Genom samarbetet kommer Bee Urban nu också att kunna produktifiera sina tankar vilket gör att vi kan förbättra våra stadsmiljöer ytterligare. Läs mer om Bee Urban här.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi tillsammans kan hjälpa ert projekt eller för ytterligare samarbeten.