Sedummiljötak på Arlanda flygplats

Under våren 2018 genomförde vi på Urbangreen, JM Entreprenad och Swedavia ett samarbete då sedummiljötak anlades på 15 fastigheter på Arlanda flygplats nya driftsområde. Den totala takytan var hela 20 000 kvadratmeter.

Att anlägga sedum på flertalet fastigheter var ytterligare en pusselbit i Swedavias aktiva arbete med hållbarhets- och miljöfrågor.

Miljötakets konstruktion är egenutvecklat av oss på Urbangreen och skiljer sig från vanligt sedumtak då vi på miljötak låter sedumet växa fram på plats. Vi valde att anlägga ett sedummiljötak istället för att montera förodlade sedummattor av flera skäl.

Andra skillnader är att vi i och med miljötakskonstruktionen kan hämta de tunga materialen från närområdet och således minska transporterna med ca 60 procent samtidigt som miljötaket i sig ökar den dagvattenfördröjande kapaciteten med ca 275 procent.

”Tillsammans kunde vi komma fram till en lösning som minskar de negativa klimateffekterna och som kunde göra det redan klimatpositiva gröna taket ännu mer klimatsmart.”

Ett sedummiljötak har en vattenhållande kapacitet på 25 liter/kvadratmeter. Dessutom förlängs livslängden på takets tätskikt då sedumet skyddar tätskiktet från UV-strålning. Vilket är ytterligare en positiv hållbarhetsaspekt.

Genom ett gott samarbete och en god dialog kunde Swedavia och Urbangreen alltså tillsammans komma fram till en lösning som minskar de negativa klimateffekterna och som kunde göra det redan klimatpositiva gröna taket ännu mer klimatsmart.