Året som gått

Urbangreens nyårskrönika 2019

Urbangreens nyårskrönika 2019

Nu när det snart är dags att lägga nyårschampagnen på kylning så är det också hög tid att summera Urbangreen-året som gått. Och vilket år sedan! Aldrig har vi byggt så många taklandskap, producerat så mycket sedum och skapat så många samarbeten som nu. Därtill har vi byggt ut Urbangreen-familjen rejält och välkomnat många nya kollegor.

Nu när det snart är dags att lägga nyårschampagnen på kylning så är det också hög tid att summera Urbangreen-året som gått. Och vilket år sedan! Aldrig har vi byggt så många taklandskap, producerat så mycket sedum och skapat så många samarbeten som nu. Därtill har vi byggt ut Urbangreen-familjen rejält och välkomnat många nya kollegor.

Läs mer

Vi gör städerna gröna och hållbara

Vi gör städerna gröna och hållbara

Urbangreen utvecklar grönska till våra städer och tak och erbjuder lösningar som hanterar dagvattnet, minskar klimatförändringarna och ökar den biologiska mångfalden samtidigt som lösningarna ökar fastighetsvärdet, minskar avflyttningen och attraherar nya hyresgäster.

Urbangreen utvecklar grönska till våra städer och tak och erbjuder lösningar som hanterar dagvattnet, minskar klimatförändringarna och ökar den biologiska mångfalden samtidigt som lösningarna ökar fastighetsvärdet, minskar avflyttningen och attraherar nya hyresgäster.

Läs mer
UG Växtvajer

Gröna vertikala möjligheter

Gröna vertikala möjligheter

Våra vajersystem för klängvegetation ger massor av variationer till grönytelösningar på fasad.

Våra vajersystem för klängvegetation ger massor av variationer till grönytelösningar på fasad.

Läs mer
Ny VD

Urbangreen ökar takten

Urbangreen ökar takten

Vi anställer Therese Lundstedt som ny VD. Tidigare VD Marcus Edvinsson stannar inom bolaget med ansvar för försäljning, våra större affärer, parters och samarbeten.

Vi anställer Therese Lundstedt som ny VD. Tidigare VD Marcus Edvinsson stannar inom bolaget med ansvar för försäljning, våra större affärer, parters och samarbeten.

Läs mer
Urbangreen på Arlanda

Ett av Sveriges första miljötak

Ett av Sveriges första miljötak

I februari slöts överenskommelsen mellan JM Entreprenad och Urbangreen om att bygga ett grönt miljötak på Arlanda. Miljötaket står nu klart och grönskar.

I februari slöts överenskommelsen mellan JM Entreprenad och Urbangreen om att bygga ett grönt miljötak på Arlanda. Miljötaket står nu klart och grönskar.

Läs mer
Urbangreens flytande våtmark

Vi renar vattendragen

Vi renar vattendragen

Vår produkt och innovation Flytande våtmark kan placeras ut i vattendrag för att rena och motverka övergödning. Flera kommuner använder nu denna lösning med fina resultat.

Vår produkt och innovation Flytande våtmark kan placeras ut i vattendrag för att rena och motverka övergödning. Flera kommuner använder nu denna lösning med fina resultat.

Läs mer
Urbangreens systemlösningar

Vi löser dagvattenproblemen

Vi löser dagvattenproblemen

Vår samlade kunskap och innovation gör att vi idag kan erbjuda färdiga systemlösningar för sedumtak, sociala taklandskap, miljötak som alla tar hänsyn till kraven på dagvattenfördröjning.

Vår samlade kunskap och innovation gör att vi idag kan erbjuda färdiga systemlösningar för sedumtak, sociala taklandskap, miljötak som alla tar hänsyn till kraven på dagvattenfördröjning.

Läs mer
UG Biotopbox

Levande grön fasad

Levande grön fasad

Vårt biotopsystem för vertikala väggytor är utvecklat i Sverige och anpassat till vårt nordiska utomhusklimat.

Vårt biotopsystem för vertikala väggytor är utvecklat i Sverige och anpassat till vårt nordiska utomhusklimat.

Läs mer

Miljöstöd / Miljonstöd

Miljöstöd / Miljonstöd

Investera i grön stadsmiljö idag. Staten stöder din miljösatsning

Investera i grön stadsmiljö idag. Staten stöder din miljösatsning

Läs mer

Först, störst, högst, brantast och hetast

Först, störst, högst, brantast och hetast

Vi har varit med från början och står för nytänk och bred kunskap runt utvecklingen av grön stadsmiljö.

Vi har varit med från början och står för nytänk och bred kunskap runt utvecklingen av grön stadsmiljö.

Läs mer
Nordiska biotoper

Växter som klarar klimatet

Växter som klarar klimatet

Vi har valt att använda oss av vår nordiska flora som bas i vårt sortiment av Biotopväggar och Biotoptak.

Vi har valt att använda oss av vår nordiska flora som bas i vårt sortiment av Biotopväggar och Biotoptak.

Läs mer
UG Sedum Miljötak

Platsbyggt med miljöpoäng

Platsbyggt med miljöpoäng

Nya UG Sedum Miljötak är en utveckling av det beprövade UG Sedumtak med större miljömässiga fördelar..

Nya UG Sedum Miljötak är en utveckling av det beprövade UG Sedumtak med större miljömässiga fördelar..

Läs mer
UG Biomodul

Levande och mer varierad miljö

Levande och mer varierad miljö

UG Biomoduler skapar en mer levande och biologiskt varierad yta på existerande tak eller vid nybygge.

UG Biomoduler skapar en mer levande och biologiskt varierad yta på existerande tak eller vid nybygge.

Läs mer
Inedalsgatan

Plats att socialisera

Plats att socialisera

Läs mer om den prisade innergården på Inedalsgatan i Stockholm

Läs mer om den prisade innergården på Inedalsgatan i Stockholm

Läs mer
UG Legosystem

Platsanpassade planteringar i egen design

Platsanpassade planteringar i egen design

Legosystemen från Urbangreen LABS används för 
att bygga platsanpassade planteringsmoduler.

Legosystemen från Urbangreen LABS används för 
att bygga platsanpassade planteringsmoduler.

Läs mer
Jobba med oss

Vi behöver alltid nya medarbetare som brinner för grönare städer

Vi behöver alltid nya medarbetare som brinner för grönare städer

Vi brinner för att skapa levande urbana miljöer för människor. Vi tror på att integrera gröna system i hjärtat av staden.

Vi brinner för att skapa levande urbana miljöer för människor. Vi tror på att integrera gröna system i hjärtat av staden.

Läs mer