3-30-300 regeln

År 2021 lanserades 3-30-300 regeln som en riktlinje för hur städer bör växa. Skaparen av denna riktlinje är Cecil Konijnendijk som är professor i Urban Forestry i British Columbia och docent på Nature Based Solutions Institute i Barcelona.

Vad står då 3-30-300 för?

3 – 3st träd. Alla människor ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats.

30 – 30%. Varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor.

300 – 300 meter. Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde.

Sergelhuset

Varför behöver vi denna regel eller riktlinje?

 3-30-300 regeln är ett mått som kan ge en indikation på hur en stad eller ett enskilt kvarter ska byggas upp. Stadsgrönska är viktig för naturen och det ständigt ändrande klimatet, från extremvärme till extremkyla och massivt regn. Träd, buskar, växter etc. hjälper oss att hantera dessa stora väderförändringar. Förutom att balansera det föränderliga vädret är grönska bra för luftrening, för vår biodiversitet och såklart för alla människors välbefinnande och hälsa.

I vissa fall pratar man även om 3-30-300-3000, dvs. att man vill att städer ska innehålla 3000 kvm vild natur också.

Taklandskap och gröna Innergårdar

Taklandskap kan gestaltas på olika sätt och kan därmed vara en av många lösningar för att klara av denna riktlinje, framför allt i stora städer. Träd, buskar, och gröna miljöer kan skapas på tak, som människor i allmänhet eller specifika hyresgäster kan nyttja. Det är viktigt att tänka på att vår biodiversitet frodas när gröna ytor, buskar och blommor anläggs och genom att hjälpa dem hjälper de oss. Innergårdar är också ett enkelt alternativ att låta grönskan komma nära människan.

Sveavägen 44

Källa:

The 3-30-300 Rule for Healthier and Greener Cities : Nature Based Solution Institute (nbsi.eu)

Fakta om 3-30-300 | Green Cities (thegreencities.eu)