Offertförfrågan - Urbangreen

Om URBANGREEN

Vår kunskap garanterar grönt åtagande

Ingen har tidigare gjort det som behövs inom framtidens gröna stadsbyggnad. Väldigt få har kompetens och erfarenhet inom de olika delarna. Ännu färre har utprövade produkter som klarar vårt nordiska utomhusklimat.

Vi kan erbjuda framtidens samarbetspartner bredden av produkter och kompetens för att göra det som ingen gjort. Vi kan skapa totala systemlösningar från projektering till montering anpassade för ditt projekt och åtagande, oavsett storlek eller innovationsnivå.

Vi fokuserar på och tillhandahåller byggstenar och helhetstänk för fastighetsägare, byggherrar, arkitekter och markentreprenörer.

Bolaget har sin historia i Per Nyströms nytänkande utveckling av gröna tak under nittiotalet som också ledde till grundandet av företaget Veg Tech. Idag är Per en av ägarna och också utvecklingsansvarig i URBANGREEN. I ägargruppen finns idag förutom Pers kunskap kring green tech även kompetens inom landskapsarkitektur, fastighetsutveckling, industridesign och marknadskommunikation.

Ett riktmärke för vår verksamhet är hög nivå på form- och teknikutveckling. Att alltid sikta på bra design av de tekniska lösningarna gör produkterna inte bara till problemlösare utan också till värdehöjare.

I vårt sortiment hamnar bara produkter som fungerar i vårt nordiska utomhusklimat. Växtsamhällen som är utprovade och lever med våra temperaturväxlingar. Intelligenta bevattningssystem som jobbar året runt. Solenergi- och ljussystem som integreras i det gröna. Vattenreningssystem som utnyttjar biocykler och återvunnet material.

Vi har verktygen för framtidens gröna städer.


Natur 2.0 är vår värdegrund

URBANGREEN utgår från helhetstanken att koppla upp sig på naturliga processer igen. Att återskapa naturen i en stadsmiljö där den helt naturligt bör finnas.

Vi arbetar med frågor om människans relation till natur i staden. Hur kan naturen etablera sig själv? Vi lär ut om hur växtlighetens naturliga skeenden startas, växer och rör sig framåt i stadsmiljö.

Vi tror på att platsanpassade biotoper (växtsamhällen i balans) är framtiden. Ett blåsigt platt tak i central storstad är precis som en karg fjällbrant i Lappland eller som ett ytterskär exponerat för elementen.

Ur detta växer ett produktsortiment fram för naturens lägen i staden, platser där växtsamhällen får fäste i marginalen och börjar växa samman i en grön väv.

Vi delar med oss av den insikten och kunskapen och vill skapa en samsyn med dem vi jobbar med. Det blir också till en gemensam framtidssyn mellan oss och våra samarbetspartners.

Vi jobbar tillsammans för att hållbarhet ska vara lika med trygghet, det ska kännas säkert och långsiktigt, glädje, ge varje betraktare en vacker och positiv upplevelse, tillit, vi gör etiskt rätt från början. För människor, idag och imorgon.


Nordiska biotoper

Växter som klarar klimatet

Vi har valt att använda oss av vår nordiska flora som bas i vårt sortiment av Biotopväggar och Biotoptak. Kunskap och erfarenhet från alla tidigare projekt visar att det enda som fungerar är det som naturen själv har prövat. Norrsidor ska beväxas med biotoper anpassade till mindre sol. Sydsidor till mycket av både värme och ljus. I norden finns hela spektrat av lägesanpassade biotopfamiljer. Vi vet var de växer bäst.