• UG Sedum – ört – gräs
Offertförfrågan - Urbangreen
UG Sedum – ört – gräs
UG Sedum – ört – gräs

UG Sedum - ört - gräs

Kan bli allt från ett sedumtak till en ört - gräsyta.

Beroende på projektets förutsättningar kan vi anpassa växterna och uppbyggnaden.

UG Taklandskap datablad

Research On Martin Luther King symbol-broschyr UG Taklandskap Broschyr

  • Bygghöjd 120 mm
  • Taklutning 0 - 5 °
  • Vikt 120 kg/m2
  • Driftskostnad kr / år / m2

http://korma.hram.by/?eating-disorder-essay Eating Disorder Essay 1kr m2

m2