• Taklandskap
Offertförfrågan - Urbangreen

Framtidens mötesplatser

Vi har kunskapen och produkterna som behövs för att rita och formge, projektet, planera och bygga lätta, prunkande och långlivade gröna takanläggningar.

Med sedumtak som grund har vi utvecklat vårt sortiment med mer avancerade vegetationsmiljöer med både träd och buskar, kullar, vattenspeglar, och sten av olika slag. Taklandskap ökar värdet av fastigheter både ekonomiskt och socialt.

Taklandskap